Notifications & Reminder

Home / Base / Tutorials - 4 years ago

🇺🇸 🇨🇿

🇺🇸 Notifications

Setting of the general notifications

In the Sangha App:

 1. Open Sangha app
 2. Click on your picture in the right top corner to enter your Profile
 3. Click Settings
 4. Turn on the Notifications

On the phone (for Android phone):

 1. Open the Settings on your phone
 2. Notification panels & status bar
 3. Notification manager
 4. In notification centre – choose Sangha App
 5. Clik on Allow Notification and Priority display

Reminder

Setting of the instant presence reminder notifications

In the Sangha App:

 1. Open Sangha app
 2. Click on the icon Reminder in the blue field down right
 3. Move the button to turn on Reminder
 4. Move the button on the line to choose how ofthe you wish to be notified Check the time when you don’t wish to be disturbed (Please note: Starts and Ends time indicates when the reminder will be OFF, not on!)

On the phone (for some Android smartphones):

If it still does not work, there can be a problem with the special kind of your smartphone. The problem is that some Android based phones are using very aggressive battery saving methods. If you have one of these smartphones –  Huawei, Honor, Samsung Galaxy J3, Nokia 5 or similar, please proceed with following two steps to fix it.

Battery manager:

 1. Go to Settings
 2. Advanced settings
 3. Battery manager
 4. Protected apps, then find the Sangha app and protect it. 

Application setting:

 1. Go to Settings
 2. Apps
 3. Advanced
 4. Ignore battery optimizations, then find the Sangha app and ignore it. (Don’t be tricked by the misleading wording, “ignoring” the app actually means to let it run, you’re just telling the battery optimization function to “ignore” that app.)
 5. Restart your phone

Android 8 and later

If you have an Android 8 version of the operating system you also need to allow unlimited access to data in the section:

 1. Go to Settings
 2. Apps
 3. Special access
 4. Unlimited data access
 5. Choose Sangha app and allow it


🇨🇿 Notifikace

Nastavení notifikací (oznámení a zprávy)

V Sangha aplikaci:

 1. Otevři si apku Sangha
 2. Klikni na tvoji fotku v pravém horním rohu, tím se dostaneš na svůj Profil
 3. Klikni na Settings (nastavení)
 4. Zapni si oznamování zpráv (Notifications)
 5. Zkontroluj, že máš Notifications ALLOWED.

V telefonu (pro systémy Android):

 1. Otevři si v Nastavení
 2. Oznamovací panel a stavový řádek
 3. Správce oznámení
 4. Vyber apku Sangha
 5. Zaklikni Povolit upozornění a také Prioritní zobrazení

Reminder

Nastavení reminderu gurujógy

V Sangha aplikaci:

 1. Otevři si apku Sangha
 2. Klikni na ikonku Reminders, kterou najdeš dole v pravo v modrém poli
 3. Klikni na Turn on
 4. Nastav si jak často (Frequency) chčeš připomínat Gurujógu.
  Do not disturb znamená, kdy se Reminder má sám vypnout, aby tě nerušil.
 5. Nastav si čas, kdy se má začít vypínat (Starts) a kdy se má začít zase zapínat (Ends).

V telefonu (pro některé smartphony Android):

Jestli je toto nastavení v pořádku a Reminder ti ani tak nefunguje, je to pravděpodobně nastavením přímo ve tvém telefonu. Telefony typu Huawei, Honor, Samsung Galaxy J3, Nokia 5 apod. mají velmi agresivní politiku na šetření baterií. Apka Sangha má velmi malou spotřebu, proto si můžeš nastavení na tvém telefonu bez obav změnit takto.

Správce baterií:

 1. Klikni na Nastavení
 2. Rozšířené nastavení
 3. Správce baterie
 4. Chráněné aplikace, v seznamu si najdi apku Sangha
 5. Klikni, že ji ochraňuješ

Nastavení aplikace:

 1. Pak klikni ještě jednou na Nastavení
 2. Aplikace
 3. Rozšířené nastavení aplikací (kolečko vlevo dole)
 4. Ignorovat optimalizace baterie, v seznamu si najdi apku Sangha a dej ignorovat. (To znamená, že ignoruješ agresivní ochranu baterie tvého telefonu, neboť naše apka má malou spotřebu.
 5. Restartuj telefon

Nastavení pro Android 8

Pokud máš Android verze 8 a výš je potřeba upravit v nastavení ještě další maličkost: 

 1. Nastavení
 2. Aplikace
 3. Rozšířené
 4. Neomezená data
 5. Vyber v seznamu apku Sangha.